Otkriven prirodni lijek protiv covid-19

Home
Kanabinoidi blokiraju stanični ulazak SARS-CoV-2 i varijanti u nastajanju.

Kupite ulaznice za rukomet EP 2022

National Library of Medicine – najveća je svjetska biomedicinska knjižnica i lider u istraživanju računalne zdravstvene informatike. NLM igra ključnu ulogu u provođenju biomedicinskih istraživanja u praksu.

Kao dopuna cjepivima, terapijski agensi male molekule potrebni su za liječenje ili prevenciju infekcija teškim akutnim respiratornim sindromom koronavirus-2 (SARS-CoV-2) i njegovim varijantama koje uzrokuju COVID-19. Masena spektrometrija afiniteta korištena je za otkrivanje botaničkih liganada za SARS-CoV-2 spike protein.

Utvrđeno je da su kanabinoidne kiseline iz konoplje (Cannabis sativa) alosterični, kao i ortosterični ligandi s mikromolarnim afinitetom za spike protein. U naknadnim testovima neutralizacije virusa, kanabigerolna kiselina i kanabidiolna kiselina spriječile su infekciju ljudskih epitelnih stanica pseudovirusom koji eksprimira protein SARS-CoV-2 i spriječile ulazak živog SARS-CoV-2 u stanice.

Važno je da su kanabigerolna kiselina i kanabidiolna kiselina bile podjednako učinkovite protiv SARS-CoV-2 alfa varijante B.1.1.7 i beta varijante B.1.351. Oralno biodostupni i s dugom poviješću sigurne upotrebe kod ljudi, ovi kanabinoidi, izolirani ili u ekstraktima konoplje, imaju potencijal spriječiti, kao i liječiti infekciju SARS-CoV-2.

Izvorni znanstveni članak pročitajte na ovom 👉 Linku

Prijevod ovog znastvenog rada 👆 u praksu – Zovi Čovika

Odgovori